Motorcyklens Teknik

Her kan du læse om motorcyklens teknik. Det vil der blive stillet spørgsmål til, når du skal til den praktiske prøve. Der bliver stillet tre spørgsmål til motorcyklens teknik, og du skal kunne svare på dem, før du kommer ud at køre. Så det er en god ide at lære det udenad.

Styreapparat:

 • Der skal være tilstrækkelig plads til førerens hænder ved fult styreudslag.
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
 • Styr og håndtag skal sidde fast.
 • Ingen slør i kronrør/styrestamme, gaffelkrone/samlestykke, teleskoprør.
 • Styret skal kunne drejes let og uden mislyde.
 • Styreapparatets bevægelse må ikke hindres af udstyr eller lignende.

Håndbremse:

 • Må højst kunne trækkes 2/3 til.
 • Skal have en mindre frigang.
 • må ved konstant påvirkning ikke give efter.

Fodbremsen:

 • Må højst kunne trædes 2-3 cm. ned til bremsepunkt, uden at foden kommer i ubekvem stilling.
 • Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og sidde fast.
 • Pedalen skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til fodhviler.
 • Bremsepedalen skal have en mindre frigang, og må ikke synke ved konstant påvirkning.

Generelt:

 • Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max.
 • Bremsesystemet skal være tæt og uden udsivning fra bremserør /slanger.
 • Bremserør og bremseslanger skal være ubeskadigede, og må ikke kunne klemmes mod dele af motorcyklen.

Positionslys:

 • Skal kunne ses på en afstand af min. 300 m.

Nærlyslygter:

 • Skal kunne oplyse vejen min. 30 m.
 • Lyset kan være asymmetrisk mod højre
 • Lyset skal falde 1%
 • Pære skal være sat korrekt i – lys/mørke-grænsen i orden.

Fjernlyslygter:

 • Skal kunne oplyse vejen min. 100 m
 • Skal have en kontrol lampe
 • Må godt virke blændende.

Positionslys , nærlys & fjernlys skal være hvidt/gulligt.

Baglygter:

 • Skal kunne ses på en afstand af 300 m.

Stoplygter:

 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.

Stoplygter:

 • Antal : 3 stk.
 • Farve : Skal lyse rødt.
 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne ( Ca. 3,5 gange så kraftigt )
 • Må ikke virke blændende.

Reflekser:

 • Skal være røde, men ikke trekantede.

Blinklygter:

 • Skal lyse gult og blinke 60-120 gange pr. min.
 • Skal kunne ses i stærk sollys.

Blinklygter:

 • Antal : 6 stk.
 • Farve : Skal lyse gult / orange
 • Skal kunne ses i kraftigt sollys.
 • Skal blinke 60 – 120 gange i minuttet.

Nummerpladelys:

 • Skal være hvidt
 • Skal kunne aflæses fra min. 20 m afstand.
 • Alle lygter skal kunne lyse , og have ens farve og lysstyrke.

Hornet:

 • Skal have en klar og konstant tone.

Motor:

 • Motoren må ikke larme unødvendigt.
 • Motoren må ikke være tilsløret af udsivende olie.
 • Udstødningen skal sidde fast og have en tæt lyddæmper.
 • Oliestanden skal være mellem min. og max.
 • Kølervæsken skal være mellem min. og max.

Dæk:

 • Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.
 • Hjuleger skal være hele , tilstrækkeligt spændt og ingen mangler.
 • Hjullejer tilstrækkeligt spændt og uden slør.
 • Dæk min. 1 mm i hovedmønster