Guldkorn

Her kan du læse om vigtige ting at være opmærksomme på. Det vil der blive stillet spørgsmål til, når du skal til den praktiske prøve. Det er derfor en god ide at lære dette udenad.

Hastighedsgrænser: Hastighedsnedsættelse skal ske i/ved:
Tættere bebygget område : Uoverskueligt kryds
Indenfor: 50   km/t Uoverskueligt sving
Udenfor:  80   km/t Uoverskueligt fodgængerfelt
Motorvej: 130  km/t Uoverskueligt bakke
Motortrafikvej: 80   km/t Møde på smal vej
Jernbaneoverkørsel
Hvem må køre hvad? Løbende / legende og cyklende børn
Hvis du har nedsat vejgreb
Bus:  80 km/t Hvis du har nedsat sigtbarhed
Lastbil: 70/80 km/t
Bil med påhæng: 70/80 km/t
Traktor: 30 km/t

Promille / Spirituskørsel :

Højeste tilladte promille i blodet Hvis du ikke er indblandet i uheld = 0,50
Højeste tilladte promille i blodet Hvis du ER indblandet i uheld = 0,01

Du må aldrig overdrage føre retten til en person – du ved eller burde vide – som er beruset af alkohol / narkotika , du må heller aldrig overdrage føre retten til en person som har indtaget medicin mærket med rød trekant.

En blanding af disse kan gå HELT GALT!

Særlig opmærksom skal du være når en af  nedenstående kan eller vil få betydning for din kørsel. Men husk det nærmeste først , hvis du har fx børn på kørebanen så glem eventuel  ”kryds ,sving og bakker længere fremme”

 

Vejens Forløb: Ja hvis du kører steder hvor der er Bakker , Sving , Vejkryds , Vejindsnævringer , Jernbane
Vejens Brug: Ja hvis du kører steder hvor der er Skole, Indkøbsgade, Sportspladser, Togstation, Ryttere
Vejens Omgivelser:

Ja hvis du kører steder hvor der er Skov, Åbne marker , Moseområder, Sø/ Strand ( Vinter )

Uanset om det er sommer eller vinter ,skal du svare  JA hvis du kører i butiksgader & boligområder

Vejens Udstyr /Standard: ALTID  JA !   Hvis det mangler fortov, cykelsti, kørebanerstriber, gadebelysning
Vejens Type:

Ja hvis du kører steder hvor der er markeret

Motorvej , Motortrafikvej , Hovedvej , Område med fartdæmpning , Opholds & legeområde , Gågade, Tunnel

Hovedregel overhaling skal altid ske venstre om , medmindre en forankørende skal til venstre så skal det skehøjre om, hvis det er muligt ( hvis ingen særlig bane i højreside , BUS / Cykelsti ).

 

Overhaling FORBUDT:
Undtagelser:
Før eller på jernbaneoverkørsel Ingen undtagelser
Før eller i fodgængerfelt Hvis der er 100% frit udsyn over hele feltet
På vej op ad bakke Hvis der er  2 baner i samme retning og spærrelinie
På vej mod uoverskueligt vejsving Hvis der er  2 baner i samme retning og spærrelinie
Før eller i vejkryds Hvis der er  2 baner i samme retning også i lyskryds

 

Advarsels Trekant :   Alm.vej     50 m.  Motorvej/Motortrafikvej   100 m.

 

Bilens mål : Længde 12 m. – Brede  2,55 m. – Højde 4 m. Husk dette er maks. mål inkl. gods

 Ubetinget vigepligt betyder at du skal holde tilbage for alt kørende trafik fra både venstre og højre. Hvis du kan se at der er 100 %frit til begge sider når du nærmer dig krydset ,så skal du fortsætte din kørsel. Du skal sætte hastigheden så meget ned at du kan nå at stoppe hvis der ikke er frit.

Ubetinget vigepligt har du hvis der er : Hajtænder eller færdselstavle for ubetinget vigepligt ( trekant på spidsen ) samt fuld STOP tavlen.

Man har også ubetinget vigepligt hvis man kører over fortov – Cykelsti – eller ud fra Grund / Ejendom – Parkeringsplads – Benzintank – Markvej .

Højrevigepligt betyder at du skal holde tilbage for alt kørende trafik fra side , men samtidig se om kørende fra venstre holder for dig.

Højrevigepligt har du hvis : Du selv eller de andre ikke har ubetinget vigepligt ( hajtænder m.v. )

Standsning: Parkering:

Enhver frivillig hensættelse af køretøjet uanset førerens placering

I eller udenfor køretøjet har en varighed på mindre end 3 min.

Enhver frivillig  hensættelse af

Køretøjet i mere end 3 min.

 
Med mindre at Uanset førerens placering i eller
1. der er tale om af / påstigning af passagerer udenfor køretøjet og der ikke
2. der er tale om af / pålæsning af gods / vare er tale om noget med passagerer /
i disse tilfælde er ingen tidsgrænse. gods , for så er det altid en standsning
Forbudstavlen har altså 2 skråstreger = 2 forbud 1 skråstreg = 1 forbud

 

Steder hvor der er Standsning og Parkering forbudt uden det er er vist med færdselstavler :

Der er steder , hvor det er til fare eller ulempe for andre , fordi du holder så andre kan få problemer.

Hvis du selv har / får problemer med at passere en der er standset / parkeret , så er det sikkert forbudt for dig at standse / parkere på samme måde.

Bakke Ingen del af bilen må være på kørebanen
Sving Ingen del af bilen må være på kørebanen
Før fodgængerfelt
Ikke nærmere end 5 m. før feltet.  Gerne lige efter
Hvor cykelsti ophør / udkørsel Ikke nærmere end 5 m. før udmundingen til kørebanen
Før spærrelinie begynder Ikke nærmere end 5 m. før linien begynder
Jernbanespor
Standsning tilladt helt op til sporene
Ved vejkryds ikke nærmere end 10 m. både før & efter
Gul malet kantlinie  ”hel linie” Aldrig
I viadukt ell. Tunnel ( under bro ) Aldrig
I krybespor
Aldrig
 Cykelsti Aldrig  ( hverken helt eller delvist )
Taxaholdeplads Aldrig
Ved busstoppested
Aldrig  ( du skal mindst være 12 m. fra skiltet )
Handicapplads Aldrig
I modsatte vejside Aldrig hvis der kører busser / ENSRETTET

 

Steder hvor der er Parkering forbudt uden det er vist med tavle :

( Parkering forbudt betyder altså, at du gerne må standse )

 

Jernbaneoverkørsel Ikke nærmere end 30 m. fra sporene
Ud for port eller udkørsel
( men gerne standse )
Ved siden af andre – i 2 position ( men gerne standse )

Så tæt op ad et andet køretøj at det ikke kan

føres bort fra stedet.

( men gerne standse )
Hovedvej uden for tættere bebygget område ( men gerne standse )
Gul stiplet kantlinje ( men gerne standse )

Har du flere spørgsmål?

Vi er her til at hjælpe dig